Bli med og press strømprisene ned!

Fra Industri Energi onsdag 7. desember 2016

Vi tapte slaget om lovendringen, men det betyr ikke at vi gir opp kampen mot nye kabler! Men vi trenger flere med oss i kampen. Bli med og spre kunnskap og informasjon rundt om i avdelingene.

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi

Industri Energi var sterkt imot at energiloven skulle endres, slik at de private kraftselskapene kan bygge egne kraftkabler til utlandet. Flere kabler vil drive strømprisene videre opp for alle som bor i Norge. Dette kan få dramatiske følger for svært mange av våre medlemmer. Venstre sikret dessverre regjeringen flertall for at loven ble endret, og at Stortinget ikke får anledning til å mene noe om hvorvidt det skal gis konsesjoner for private kabler.

Les videre

Status og tilbakeblikk ved årsskiftet 2013 – 2014

Dagbladet, nettutgaven  19.12.2013
tilbakeblikk
DELER UT: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson følger opp Fremskrittspartiets mangeårige politiske støtte til pionerdykkerne. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet

Julegave til 260 dykkerfamilier

Får 67.000 kr hver av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Da pionerdykkerne fikk medhold av Den Europeiske Menneskerettsdomstolen 5. desember, gjorde Frp-statsråden det klart at det ikke var aktuelt å anke.

Det betyr at staten påtar seg ansvar for dykkernes advokatutgifter, samt utbetaling av tort-og-svie-summen på 67.000 kr til de sju som frontet pilotsakene.

Rettskraftig
Nå har arbeidsminister Robert Eriksson bestemt seg for å utvide utbetalingen til å gjelde samtlige skadde nordsjødykkere og døde dykkeres pårørende.

– 260 dykkere og etterlatte vil få utbetalt 8000 euro umiddelbart etter at Strasbourg-dommen er rettskraftig i begynnelsen av mars, sier Robert Eriksson til Dagbladet.

Fattige dykkere
Leder for Offshoredykkerunionen, Henning Haug, er strålende fornøyd med statsrådens julegave.
– Jeg synes dette er veldig gledelig. For fattige dykkere og deres familier kommer pengene godt med, sier Haug.

Han påpeker at Erikssons avgjørelse om å la ordningen omfatte alle 260 er i overensstemmelse med Strasbourg-dommen.

– Den slår fast at den norske staten generelt har sviktet i å beskytte pionerdykkernes liv og helse. Å utbetale 67.000 kr til alle de 260 er en fin start før det det egentlige oppgjøret er i havn, sier ODU-lederen

8,5 mill
Pionerdykkernes tapte arbeidsfortjeneste etter å ha blitt arbeidsuføre i ung alder ble i forbindelse med Strasbourg-saken beregnet til 8,5 millioner kroner i gjennomsnitt.

Gratulasjon!

GRATULERER!

Gjøvik / Skoppum / Bergen 17.01.2011

Offshore Dykker Unionen (ODU) gratulerer på det varmeste, og av fullt hjerte, overlege Gunnar Moen og hans samtlige medforfattere og prosjekt-medarbeidere med den nylig kunngjorte prisen for artikkelen. ”Cerebral diffusion and perfusion deficits in North Sea Divers”, publisert i tidsskriftet Acta Radiologica. Les videre

Arbeidsdepartementet lurte Høyesterett trill rundt

– del 1 underrapportering

Høyesterett mener at Staten ikke kan lastes for underrapportering av ulykker og nesten-ulykker i Nordsjøens dykkermiljø. Det er usant, staten var pådriver for å skjule virkeligheten i Nordsjøen. Dette vet Arbeidsdepartementet, men valgte med forsett å lure Høyesterett trill rundt. Eksempel; Arbeidstilsynet tryllet vekk avdøde Peter Kelly.

Av Terje Marøy
Les mer (ekstern lenke)

Cirka 10 prosent av dykkerne døde, storparten av de andre ble skadet

Nordsjødykkerne er få i antall, men størsteparten ble skadet. Cirka 10 prosent av dem døde ved i gjennomsnitt 40 års alder. Staten ønsket ikke å gi dem erstatning. De ble innvilget en kompensasjons- og oppreisningsordning for et lavere beløp. Nemd for pionerdykkernes sluttrapport er gjengitt nedenfor. Den viser at cirka 10 prosent av dykkerne tilsluttet norsk folketrygd døde i ung alder.

Les mer (ekstern link)

Neste år – 17.mai

Ein fridomsdag skal feirast. Men er feiring det ein fyrst og fremst har i tanke når både funksjonshindra og nordsjødykkarar er utestengd frå festen? Jau visst har vi verdas beste land å bu i. Men dei som gav oss råd til det, har lite å feire.

Les meir (Ekstern link)

Domstolene hvitvasket alvorlige lovbrudd

Når myndigheter og pengemakta hvitvasker sine interesser, skjer det gjennom domstolene. Oljenæringen dumpet døde og alvorlig syke mennesker med aksept fra norske myndigheter. Lovens krav om granskning ble suverent satt til side. Stigmavakta viser nedenfor en bit av hvordan ansvar for skader kan pulveriseres. Andre har alltid skylda.

Les mer (ekstern link)