Nyhetsklipp

Et knippe med dokumentarer, reportasjer og «snutter» med relevans til dykkevirksomheten


Åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomité tirsdag 27. mai 2014 kl. 08.4

Video fra høringen


Stortingsdebatt mandag den 16. juni 2014, kl. 16:00

Video fra debatten


Oktober 1982 – Bergingen av gullet om bord på HMS Edinburgh

Fortsetter med en kopi av «The Last Dive», (Wildrake 1979)

Video


Dagsrevyen. 9. mai 2014. Møte hos Arbeidsministeren, tilbud om 1,7 mill (20 G)

Arbeidsministerens offisielle tilbud ble fremsatt i møte denne dagen. NB! Bilde-reportasje-opptakene stammer fra møte hos Arbeidsministeren 19. mars 2014.

Lenke


Dagsrevyen. 12. november 2016. Nye utenlandske dykkere stevner staten

Video


DSV Skandi Arctic i arbeid på norsk sokkel

Video


NRK TV      Filmavisen                           Først vist 4. februar 1960

Norges første kvinnelige dykker 


NRK TV    Distrikt, Vestlandsrev. Først vist 3. november   2015

Forsøksdykking gjort i Tyskland 1972. Eid og Ludvigsen fra Sjøforsvaret ble skadet.


NRK TV   Oljen og vi                            Først vist 23. august 1972

Oljen og vi – Progam1. En oljenasjon blir til. Meget tidlig Ekofisk. Ocean Viking. Prøveproduksjon på Gulf Tide. Byggingen av det første stadiet i Ekofisk-utbyggingen. Diverse intervjuer.


NRK TV     Oljen og vi                           Først vist 29. januar 1973

Oljen og vi – Program 2. Nordsjøen en utfordring. Ekofisk-utbygging. Tidlig utbygging av Mongstad-raffineriet og Aker Verdal-verftet. Planer for Aker H3 riggen. Om etableringen av «folke-oljeselskapene» «Sagapart (Saga)» og «Det norske Oljeselskap (DNO)». Base-utgygging langs norskekysten. Samt diverse intervjuer.


NRK TV     Oljen og vi                         Først vist 16. februar 1973

Oljen og vi – Program 3. Bygging av «West Venture» (Første Aker H3) for Smedvig i Frankrike. Skottland, deretter Shetland i oljeperspektiv, Diverse intervjuer underveis.


NRK TV og ZIMULATORZ              Publisert på YouTube  9. januar  2015

Oljeeventyret. En stemningsrapport fra Stavanger høsten 1975 – Wam & Vennerød

Den berømte dokumentaren til Wam & Vennerød som nrk besluttet å ikke sende.

1975 var en helt annen tid enn nå. Det blir man påminnet om når man ser dette programmet. Helikoptrene opererte fra sin første Forus-base, noen tyskerbrakker som lå inne i skogen, der motorveien går i dag, ikke så langt fra Statoil-hovedkvarteret.

Flere interessante sekvenser. En ca to minutters sekvens med avdød ODU medlem Kjell Olsen ca 12 min 50 sek inn i programmet.


NRK TV       Olje                                        Først vist 15. april 1976

Nordsjøens slitere. Et program av og med Jan P. Jansen om forsyningsskipene og -tjenesten, og folkene som har sitt arbeid i denne tjenesten. Vi følger «West Eagle»  på en tur fra Tananger til Ekofisk og tilbake.


NRK TV         Nynytt                                Først vist 4. februar 1978

KLM moroprogram. «Informasjon fra Sjøforsvarets overkommando»


NRK TV       Arbeidsplass Nordsjøen       Først vist 4. januar 1979

«Med livet som innsats»    (Fra Bjørn Nilsen og Bernt Eggens programserie)


NRK TV       Arbeidsplass Nordsjøen     Først vist 11. januar 1979

«Er arbeidsfolk forbruksvare?» (Fra Bjørn Nilsen og Bernt Eggens programserie)


NRK TV       Arbeidsplass Nordsjøen     Først vist 18. januar 1979

«Hardt slit på store dyp» (Fra Bjørn Nilsen og Bernt Eggens programserie)


NRK TV         Arbeidsplass Nordsjøen      Først vist  1. februar 1979

«Dypdykking i Skånevikfjorden – eksperiment med tragisk utgang» (Fra Bjørn Nilsen og Bernt Eggen’s programserie)


NRK TV         Arbeidsplass Nordsjøen       Først vist 8. februar 1979

«Liten, større – stor» (Fra Bjørn Nilsen og Bernt Eggens programserie)


NRK TV      Arbeidsplass Nordsjøen      Først vist 14. april 1980

«Alexander L. Kiellands forlis» (Fra Bjørn Nilsen og Bernt Eggens programserie)


NRK TV      Klar-ferdig-jobb                        Først vist 11. september 1993

Underholdningsprogram ledet av Tande P. Blant de medvirkende er dykkerne Geir Hansen, Johan Bjørneset og Tom Cesar.


NRK TV    -NRK Brennpunkt                      Først vist 26. mai 1998

«Ofret for svart gull».


NRK TV    -NRK Brennpunkt                     Først vist 7. oktober 2003

«I dypeste hemmelighet».


NRK TV       Dagsrevyen                              Først vist 1. juli 2012

Research til innspillingen av spillefilmen «Pioner»


NRK TV    Kveldsnytt                      Først vist 18. september 2012

Høring, Dykkersaken i Strasbourg.


NRK TV Distrikt- Rogaland              Først vist 18. september 2012

Høring, Dykkersaken i Strasbourg.


NRK TV    Kveldsnytt                           Først vist 30. august 2013

Pionerdykkerne var invitert til premieren på spillefilmen «Pioner».


NRK Nyheter                                           Først vist 5. desember 2013

Nordsjødykkerne i Strasbourg. Domstolen mener dykkerne skal ha en erstatning på 8000 euro. Pressekonferanse.


NRK TV   Distrikt- Rogaland                                           Vist 19. mars 2014

Forhandlinger hos Arbeidsministeren.


NRK TV   Distrikt- Rogaland                                                 Vist 6. juni 2014

Rolf Gunnar Engebretsen uttaler seg om den ODU fremforhandlede kompensasjonsavtalen med Arbeidsdepartementet.


NRK TV   Distrikt- Rogaland                       Først vist 11. November 2014

Avduking av plakett, Oljemuseet.


NRK TV      Brennpunkt                                Først Vist 20.10.2015

«Det dypeste dykket»

(Om Skånevikulykken, der David Hoover omkom på 320 m dyp. Besøk hos og intervjuer med etterlatte og tidligere kolleger 37 år etter).


NRK TV      Distrikt- Rogaland                              Først vist 21. okt 2015

Erfaren nordsjødykker om Brennpunkt-avsløringer 20.10.2015


NRK TV      Kveldsnytt                            Først Vist 21. okt 2015

Statsadvokaten ville ikke ha henlagt dykkersak (Skånevik)


Fra TV2:

TV 2 – Videosidene                                              Først vist 04.12.2013

Skjebnedag for nordsjødykkerne. Etter flere tiårs kamp i det norske rettsapparatet får over 200 nordsjødykkere, som risikerte livet sitt for den norske oljevelferden, vite om de får erstatning eller ikke.


Fra VG TV:

VG nyheter                                                          Først vist 05.12.2013

Dykkerne forventer erstatningsforlik. Staten anker ikke dommen. Pressekonferanse etter dommen i EMD


VG nyheter                                                              Først vist 05.12.2013

Nesdal: -Det er mange som har slitt unødig mye underveis. Intervju med Bjørn A, Nesdal (også gjengitt i Seier for Nordsjødykkerne).


VG nyheter                                                              Først vist 05.12.2013

Seier for nordsjødykkerne: -Endelig er vi forstått og hørt, sier nordsjø-pioner Magn Muledal

Intervju med Magn Muledal fulgt av intervjuer med LO advokat Katrine Hellum Lillengen, Henning Haug, Tor Jan Wiik, Bjørn Nesdal


Publisert på YouTube:

Danny Cooke                                             Publisert på YouTube 14.august 2011

Ray: A Life Underwater. Denne humørfylte gærningen, Ray «Fishface» Ives som han kalte seg selv, jobbet som dykker på Arctic Surveyor fra 1976, på Arctic Seal fra 1978. Jeg (John Haugestad) regnet ham som en av sine beste venner den gangen. Jeg mener å huske at også Ulf Fredriksson, Anders Lindahl og Eyolf Assersen regnet ham som en god venn.


LSE Share                                                  Publisert på YouTube 25. november 2011

-Saturation Divers Working – Offshore oil & gas.


LSE Share                                                  Publisert på YouTube 25. november 2011

-Winsertor 2002. Diving – Saturation Mad House – This is what offshores about.


LSE Share                                                  Publisert på YouTube 26. november 2011

-Crazy World Of Saturation Divers – Dont You Just Love Them !


NYDOSLO sin kanal                                  Publisert   på YouTube 10. januar 2012

Norsk Yrkesdykkerskole – NYD – Dykking- Offshore – Inshore

Deler: -Presentasjon av skolen -50 m dykk -Free Flow -SCUBA -Bell TUP – Saturation


Z. Ke  nt  -Deep Saturation Diving. Publisert på YouTube 21. juni 2012


Lars G                                   Publisert på YouTube 20. desember 2012

Dykkerutdanningen i Bergen 2012 – Film av første halvår ved dykkerutdanningen i Bergen. Innslaget følges av flere andre innslag, fra Dykkerutdanningen Bergen 2014 og fra PDA, Dunoon i Skottland.


Geo GPS Norsk Yrkesdykkerskole       Publisert YouTube 28. februar 2013

NYD 161 Bell Run.


Steve Entwistle                                                Publisert YouTube 18. mars 2013

-BBC Real Men Series Saturation Diving.


J Freediver                                                      Publisert YouTube 19. Mars 2013

-The Last Dive.

Om dødsulykken på Wildrake i arbeid på Thistle Field 8. august 1979. Klokken kom løs fra løftewiren og strandet på bunnen. Løfting med umbilicalen resulterte i at denne ble avslitt. Innen det unnsettende redningsforsøket fra annet fartøy ble iverksatt var dykkerne i klokken, Victor Guiel og Richard Walker, for lengst døde.


Science Channel                                       Publisert YouTube 28.07.2014

-Saturation Divers Live Under the Sea for Weeks. Fra serien «World’s Strangest places to sleep».


Hampus Kindblom                                    Publisert YouTube 14.12.2014

Commercial diving school, Dykkerutdanningen Bergen.


AP Archives                                                         Publisert YouTube 21.07.2015

-NORTH SEA OIL, THE DIVING RISKS.


Norsk Olje- og Gassarkiv Stavanger             Publisert på YouTube 5. okt. 2015

The Norwegian Oil and Gas History – Early years

The oil and gas sector is fundamental to the Norwegian society and economy. This video lesson provides a historical overview of the development on the Norwegian continental shelf, since the first drops of oil was found on Norwegian soil almost 50 years ago until appr. 1985. This is the pioneering period of the petroleum sector in Norway where much of the framework was laid for the development of this industry.