Domstolene hvitvasket alvorlige lovbrudd

Når myndigheter og pengemakta hvitvasker sine interesser, skjer det gjennom domstolene. Oljenæringen dumpet døde og alvorlig syke mennesker med aksept fra norske myndigheter. Lovens krav om granskning ble suverent satt til side. Stigmavakta viser nedenfor en bit av hvordan ansvar for skader kan pulveriseres. Andre har alltid skylda.

Les mer (ekstern link)