Cirka 10 prosent av dykkerne døde, storparten av de andre ble skadet

Nordsjødykkerne er få i antall, men størsteparten ble skadet. Cirka 10 prosent av dem døde ved i gjennomsnitt 40 års alder. Staten ønsket ikke å gi dem erstatning. De ble innvilget en kompensasjons- og oppreisningsordning for et lavere beløp. Nemd for pionerdykkernes sluttrapport er gjengitt nedenfor. Den viser at cirka 10 prosent av dykkerne tilsluttet norsk folketrygd døde i ung alder.

Les mer (ekstern link)