Gratulasjon!

GRATULERER!

Gjøvik / Skoppum / Bergen 17.01.2011

Offshore Dykker Unionen (ODU) gratulerer på det varmeste, og av fullt hjerte, overlege Gunnar Moen og hans samtlige medforfattere og prosjekt-medarbeidere med den nylig kunngjorte prisen for artikkelen. ”Cerebral diffusion and perfusion deficits in North Sea Divers”, publisert i tidsskriftet Acta Radiologica.

Det er vårt håp og vår tro at prisen også vil bidra til at Statsmakt og Rettsvesen vil måtte se på Haukelands dykkerelaterte forskning med andre øyne enn hva som hittil synes å ha vært tilfelle.

Vennlig hilsen, for et samlet ODU

Henning O. Haug (sign) John A. Haugestad (sign)
ODUs Leder Nestleder / Daglig leder

Angus G. Kleppe (sign)
Personlig utsending og budbringer for anledningen.

Fakta
om dykkersakene ser du her (sist oppdatert 31.03.09)