Neste år – 17.mai

Ein fridomsdag skal feirast. Men er feiring det ein fyrst og fremst har i tanke når både funksjonshindra og nordsjødykkarar er utestengd frå festen? Jau visst har vi verdas beste land å bu i. Men dei som gav oss råd til det, har lite å feire.

Les meir (Ekstern link)

Domstolene hvitvasket alvorlige lovbrudd

Når myndigheter og pengemakta hvitvasker sine interesser, skjer det gjennom domstolene. Oljenæringen dumpet døde og alvorlig syke mennesker med aksept fra norske myndigheter. Lovens krav om granskning ble suverent satt til side. Stigmavakta viser nedenfor en bit av hvordan ansvar for skader kan pulveriseres. Andre har alltid skylda.

Les mer (ekstern link)

Oljedirektoratet skjulte orkandrama

Plattformen Philips SS slet seg i full orkan på Ekofisk og drev direkte mot plattformen Tor. Halvannet år etter Aleksander Kielland var mellom 150 og 200 oljearbeidere, også dykkere, i ytterste livsfare. Forsvarets jagerfly forberedte senking. Oljedirektoratet la lokk på hendelsen. I følge Petroleumstilsynet i dag ble ikke hendelsen gransket. Det fins bare et A4-arks egenerklæring om hendelsen, som skulle ført til en fullstendig gjennomgang av ankersystemene i hele Nordsjøen.

Les mer (ekstern link)