Oljedirektoratet skjulte orkandrama

Plattformen Philips SS slet seg i full orkan på Ekofisk og drev direkte mot plattformen Tor. Halvannet år etter Aleksander Kielland var mellom 150 og 200 oljearbeidere, også dykkere, i ytterste livsfare. Forsvarets jagerfly forberedte senking. Oljedirektoratet la lokk på hendelsen. I følge Petroleumstilsynet i dag ble ikke hendelsen gransket. Det fins bare et A4-arks egenerklæring om hendelsen, som skulle ført til en fullstendig gjennomgang av ankersystemene i hele Nordsjøen.

Les mer (ekstern link)